Aktualności

Zakończenie rekrutacji 19.03.2012

Informujemy, iż dodatkowa rekrutacja do projektu „Aktywnym łatwiej” została zakończona. W odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne wpłynęło 1 zgłoszenie.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zrekrutowana została 1 osoba, która spełniła kryteria rekrutacyjne i została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

2JWP8R5TAZYO2SWG


Przyjaciele fundacji: