Aktualności

Ogłoszenie nr 1/01/POMOST/2014 15.01.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/01/POMOST/2014

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, realizator projektu „ Pomost na rynek pracy” zaprasza oferentów do udziału w postępowaniu nr 1/01/POMOST/2014 na  realizację:

  1. Teoretyczno-praktycznych kursów zawodowych w branży hotelarsko-gastronomicznej w formule jobshadowingu

  2. Kursów zawodowych w branży hotelarsko-gastronomicznej

Zamówienie realizowane będzie przez Zamawiającego w okresie marzec 2014– maj 2015 r.

Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym:

zapytanie ofertowe 0101 POMOST 2014

Ofertę należy złożyć na druku oferty wraz z załącznikiem, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia:

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 – oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach

Załącznik 4 – lista trenerów

Załącznik 5 – oświadczenie o potencjale

  • pocztą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: biuro@gfis.pl
  • pocztą tradycyjną na adres:Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

    ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk

w nieprzekraczalnym terminie do 29  stycznia 2014 r.

 

logotyp-nowy

 


Przyjaciele fundacji: