Aktualności

POMOST na rynek pracy 12.02.2014

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej informuje, iż 5 osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w  projekcie „POMOST na rynek pracy”,  po ogłoszeniu wyników rekrutacji do projektu nie podtrzymali dalszej chęci do udziału w ww. projekcie.

W związku z powyższym do udziału w projekcie „POMOST na rynek pracy”, w miejsce osób, które zgłosiły rezygnację, zakwalifikowane zostały osoby z listy rezerwowej, tj.

1. Daria Jaszczyńska

2. Sandra Prus

3. Kacper Kotłowski

4. Kinga Jakimczyk

5. Ewa Klauzińska

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku.

 

W przypadku pytań, osobami do kontaktu są:

  1. Małgorzata Gojło-Kaligowska – m.gojlo-kaligowska@gfis.pl, 501 596 853
  2. Anna Gojło – a.gojlo@gfis.pl, 507 140 493

 

logotyp bez napisu

Projekt „Pomost na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przyjaciele fundacji: