Aktualności

Zapytanie ofertowe 1/Q Pracy/2015 10.04.2015 10.04.2015

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, realizator projektu „ Q Pracy!” zaprasza oferentów do udziału w postępowaniu nr 1/Q Pracy/15

na organizację czterech regionalnych konferencji w Gdańsku, Olsztynie, Krakowie i Warszawie dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, otoczenia rynku pracy i pracodawców  z terenu Polski w ramach projektu „Q Pracy!”

Zamówienie realizowane będzie przez Zamawiającego w okresie maj – czerwiec 2015 r.

Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym:

zapytanie_ofertowe 1/Q Pracy/2015

Ofertę należy złożyć na druku oferty wraz z załącznikiem, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia:

Załącznik Nr 1 do zapytania1/Q Pracy/2015

Załącznik Nr 2 do zapytania1/Q Pracy/2015

Załącznik Nr 3 do zapytania1/Q Pracy/2015

  • pocztą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: biuro@gfis.pl
  • pocztą tradycyjną na adres:

    Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

    ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk

w nieprzekraczalnym terminie do 27  kwietnia 2015 r. do godz.16.00

Ogłoszenie zostało także zamieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

logotyp-nowy


Przyjaciele fundacji: