Aktualności

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/02/6.1.1/2017 24.02.2017

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej ogłasza wyniki postępowania ofertowego na świadczenie usług przez pośrednika pracy w ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”

Wyłonionym Wykonawcą został: 

KONKLUZ Przemysław Kluz

ul. Stylowa 4E/71, 80-180 Borkowo
data wpływu oferty 18.02.2017
 
 
Postępowanie prowadzone w ramach projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyjaciele fundacji: