Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług TRENERA SZKOŁY RODZICA 24.04.2019

Szanowni Państwo,
rozstrzygnięte zostało postępowanie wyceny oferty cenowej z 10 kwietnia 2019 z podaniem stawki godzinowej* (60 minut) na świadczenie  usług TRENERA SZKOŁY RODZICA. Do realizacji została wybrana oferta Pani Magdaleny Stelczyk-Kaczorowska.
 
 
Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.
 

Przyjaciele fundacji: