Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych

     „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych” – projekt na kwotę 750 590 zł. realizowany w okresie 01.10.2008 – 31.01.2010 z Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach projektu zawiązaliśmy międzydzielnicowe partnerstwo, w ramach którego partnerzy dzielili się wypracowanymi przez siebie metodami pracy w społecznościach lokalnych. Partnerami projektu byli: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia, Stowarzyszenie Kultura Miejska oraz Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków.

Wdrożyliśmy i upowszechniliśmy modele działań w 3 dzielnicach Gdańska: Orunia, Wrzeszcz i Stogi:

a)      Lokalne portale społecznościowe: www.mojaorunia.pl, www.info.wrzeszcz.pl, www.info.stogi.pl

b)      Metody Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego

c)       Działalność Grup Obywatelskich

Utworzone w ramach projektu portale społecznościowe nadal funkcjonują jako lokalne media będące płaszczyzną komunikacji i źródłem informacji o sprawach dzielnic i ich mieszkańców. Zachęcamy do odwiedzenia portali. 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Przyjaciele fundacji: