Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych – II edycja

     „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych – II edycja” – projekt na kwotę 199 174,52 zł. realizowany w okresie 01.06.2009 – 31.05.2010 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt był kontynuacją I edycji projektu „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych”. Rozszerzona została do 7 osób praca Asystentów Partnerstw w dzielnicach Gdańska. Dzielnicami, które dołączyły w ramach projektu były: Stare Przedmieście, Ujeścisko, Morena, Letnica, Oliwa, Nowy Port, Dolne Miasto. Asystenci korzystali ze wsparcia coacha w tworzeniu narzędzi badawczych. W oparciu o te narzędzia rozpoznawali potrzeby  istotne z punktu widzenia mieszkańców dzielnic. Tworzyli także mapy zasobów. Zdobycie tej wiedzy stało się podstawą do opracowania planu działań na rzecz rozwoju lokalnego z zaangażowaniem partnerów z różnych sektorów oraz samych mieszkańców dzielnic.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Przyjaciele fundacji: