POMOST na rynek pracy

Projekt „POMOST na rynek pracy”  realizowany  w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 maja 2015 roku z z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki

Projekt skierowany jest do:

1) 20 osób w wieku 15-25 posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej

2) 10 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

POMOST  na rynek pracy odpowiada na problem trudnej sytuacji podopiecznych systemu pomocy społecznej oraz osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych oraz nabycie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez udział w warsztatach oraz kursach teoretyczno-praktycznych w obiektach branży turystyczno-hotelarskiej oraz gastronomicznych w ścieżkach zawodowych: obsługa recepcji, gastronomia, profesjonalne utrzymywanie czystości oraz baristyka i obsługa klienta.

 

 

 

 

logotyp bez napisu

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Przyjaciele fundacji: