Gdański Program Stypendialny Mentor

Gdański Program Stypendialny Mentor powstał w odpowiedzi na potrzebę wspierania młodych gdańszczan i gdańszczanek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Program Mentor wspiera rozwój dzieci i młodzieży z potencjałem, mających pomysł na siebie, ale na drodze do jego realizacji zderzających się z twardymi realiami życia codziennego.

Wsparciem młodym osobom służą wyszkoleni wolontariusze – Mentorzy, którzy pomagają Stypendystom w trakcie realizacji Projektu – pomysłu na to, jak spełnić marzenie o osobistym rozwoju.

Wykorzystujemy różnorodne narzędzia: od sfery finansowej przez społeczną i edukacyjną – wszystkie ujęte w unikalnym programie mentoringowym. Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań – angażujemy społeczność lokalną i sięgamy po nowoczesne technologie, takie jak crowdfunding – wspieranie społecznościowe.

W IV edycji Programu Mentor wspieramy 12 stypendystów i stypendystek, którym towarzyszy 13 Mentorów i Mentorek.

Operatorem Programu jest Fundacja Innowacji Społecznej.

Korzystamy ze wsparcia prywatnych sponsorów. Pierwszym Fundatorem Programu był p.Paweł Adamowicz.

Kontakt: Ewa Patyk – 511.786.133, e.patyk@gfis.pl.Przyjaciele fundacji: