PIERWSZA PRZYMIARKA


 

       PIERWSZA PRZYMIARKA to program przygotowania zawodowego realizowany w partnerstwie z firmą LPP. Skierowany jest do młodzieży z placówek opiekuńczych oraz rodzinnych domów dziecka, przygotowującej się do samodzielnego życia i podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Młodzi ludzie podejmując decyzję o opuszczeniu placówki, stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z prowadzeniem życia na własny rachunek. Często nie mając wsparcia ze strony rodziny, sami troszczą się o swój udany start w dorosłość, zdobywają pracę pozwalającą na własne utrzymanie, samodzielnie budują własną stabilność mieszkaniową.

        Program Pierwsza Przymiarka wpisuje się w potrzebę inwestycji w rozwój kompetencji zawodowych młodzieży będącej w procesie usamodzielniania. Przyszli uczestnicy, po aplikacji do programu, odbywają szkolenie rekrutacyjne, organizowane przez specjalistów z firmy LPP. Szkolenie to pozwoli im na poszerzenie wiedzy na temat narzędzi i technik skutecznego poszukiwania pracy, doskonalenia umiejętności powiązanych z efektywnym poszukiwaniem pracy, zbudowanie aktywnej postawy w procesie poszukiwania pracy, zwiększenie świadomości na temat swojej roli/wpływu na efekt związany ze znalezieniem pracy. Po szkoleniu kandydaci przygotowują kierunkowe CV, pod określone ścieżki zawodowe oraz przystąpią do rozmów kwalifikacyjnych w wybranych salonach Reserved na terenie Trójmiasta. Wyłonieni uczestnicy podpiszą umowy i odbędą płatne staże na stanowisku sprzedawcy lub magazyniera pod okiem doświadczonych pracowników LPP – mentorów zawodowych.

        W pilotażowej edycji Pierwszej Przymiarki obecnie bierze udział 11 wychowanków Domów dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.

Więcej informacji pod linkiem: PIERWSZA PRZYMIARKA
 Przyjaciele fundacji: