Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto

Projekt realizowany  w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z funduszy EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w partnerstwie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Politechniki Gdańskiej (Wydział Architektury) i Sopockiej Szkoły Wyższej.

Projekt „Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto” narodził się z potrzeby dyskusji nad partycypacyjnym planowaniem miasta z perspektywy lokalnych społeczności dzielnic Gdańska. Zespół projektu „Quo Vadis Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto”: składał się ze specjalistów reprezentujących zarówno różne środowiska (lokalne społeczności, akademicy i studenci, praktycy planowania), jak i odmienne dziedziny (urbanistyka, architektura, socjologia, inżynieria drogowa, inżyniera środowiska). Osiągnięto w ten sposób dotąd w Polsce mało reprezentowany układ współpracy pomiędzy stroną społeczną a środowiskiem profesjonalnym.

Taka konstrukcja pozwoliła zrealizować trwający rok projekt, poświęcony umocnieniu działań lokalnych wspólnot, na rzecz poprawy jakości dzielnicowych przestrzeni publicznych. W czterech dzielnicach Gdańska, dzięki zwrotnemu transferowi wiedzy i doświadczenia, wypracowany został nowy, wychodzący poza dotychczasową praktykę, trybu uspołecznienia debaty wokół przyszłości miasta.

Podsumowaniem projektu była konferencja naukowa oraz publikacja „Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym. Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto” (publikacja)

Zapoznaj się z mikrostrategiami i relacjami z warsztatów:

1. Orunia
mikrostrategia
relacje z warsztatów

2. Osowa
mikrostrategia
relacje z warsztatów

3. Ujeścisko
mikrostrategia
relacje z warsztatów

4. Wrzeszcz Górny
mikrostrategia
relacje z warsztatów

Więcej informacji na Fanpage’u Projektu

Strony partnerów projektu:

http://arch.pg.edu.pl/quo-vadis-gdansku-

 

„Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto” to projekt na kwotę 330 440,00zł, realizowany w okresie 1.09.2014-31.10.2015.

 

projekt_realizowany_logo_QVG

 

 Przyjaciele fundacji: