System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych (6.2)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie zawiązanym przez Miasto Gdańsk i 9 partnerów społecznych, w tym Gdańską Fundację Innowacji Społecznej (GFIS).
Celem projektu, w realizowanym przez GFIS obszarze, jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku, przez rozwój i wdrożenie usług społecznych w Centrum Aktywizacji Społecznej CAS Orunia, w okresie 2017-2022.

Usługi społeczne realizowane w KAS Orunia dotyczą obszarów: reintegracji społecznej, wsparcia edukacyjnego oraz wspierania rozwoju młodzieży zagrożonej wykluczeniem; reintegracji społecznej rodziców i rodzin, wsparcia terapeutycznego oraz wychowawczego (szkoła rodzica), rozwoju wolontariatu.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 03.2017r. do 05.2022r.

Do uczestnictwa zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Gdańska, w szczególności osoby mieszkające na terenie Oruni, Św. Wojciecha i Lipiec, Olszynki, Oruni Górnej, Osiedli: Moje Marzenie i Kolorowe oraz Maćkowych.

Kontakt: Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”, ul. Gościnna 14, Gdańsk, telefon. 583049956, biuro@gfis.pl.Przyjaciele fundacji: