Dokumenty FIS

Statut – FIS_statut

Sprawozdanie merytoryczne – FIS_spr_meryt

Sprawozdanie finansowe – FIS_spr_finans


Przyjaciele fundacji: