Szkolenie z z profesjonalnej obsługi klienta

Szkolenie z z profesjonalnej obsługi klienta

W ramach projektu „Pierwsza Praca” w czerwcu br. w siedzibie GFIS zostały przeprowadzone szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta.  W szkoleniu udział wzięło 30 uczestników, którzy zostali podzieleni na 3 grupy. Każda grupa, w ramach 3 dniowego szkolenia odbyła 24 godzin szkolenia.

 Program szkolenia obejmował tematykę:

1.

Kim jest klient?

2.

Hierarchia potrzeb wg Maslowa a motywacja konsumenta

3.

Zasady telefonicznych kontaktów z klientem

4.

Jak być dobrym słuchaczem?

5.

Technika parafrazowania

6.

Asertywność. Model odpowiedzi asertywnej

7.

Zasady przyjmowania skargi i zażalenia

8.

Rozmowa z trudnym klientem

9.

Typy klientów

10.

Zasady prawidłowej obsługi klienta

 Szkolenie przyczyniło się do podniesienia kwalifikacji zawodowych 30 uczestników.

 

logotyp bez napisu

 

Projekt „Pierwsza Praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Dodaj komentarz