Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej informuje, iż w ramach przeprowadzonego postępowania nr 1/DRABINA/11/2014, wyłonionym wykonawcą została firma MAKRO Cash and Carry, która złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę. W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły łącznie 3 oferty.

 

Protokół z posiedzenia Komisji weryfikującej złożone oferty – PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Projekt „Drabina sukcesu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

logotyp bez napisu

Dodaj komentarz