unieważnienie zapytania ofertowego NR 01/POMOST/2015

unieważnienie zapytania ofertowego NR 01/POMOST/2015

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej informuje, iż na podstawie pkt. 11  zapytania ofertowego NR 01/POMOST/2015 na przeprowadzenie dla 5 osobowej grupy uczestników projektu, dwóch modułów szkoleniowych:

MODUŁ I – Komunikacja, motywowanie i coaching w wymiarze 57 godzin szkoleniowych,

MODUŁ II – Budowanie zespołu oraz efektywne zarządzanie zespołem w wymiarze 32 godz.

 unieważnia w/w postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający w terminie 3 dni ogłosi ponownie zapytanie ofertowe na realizację dwóch modułów szkoleniowych z określeniem nowych kryteriów wyboru Wykonawcy.

Zapytanie ogłoszone zostało w ramach projektu „Pomost na rynek pracy”.

 

logotyp-nowy

 

Dodaj komentarz