Aktualizacja ogłoszenia 02/POMOST/2015

Aktualizacja ogłoszenia 02/POMOST/2015

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, realizator projektu „Pomost na rynek pracy” aktualizuje ogłoszenie nr 02/POMOST/2015.

 

Aktualizacja ogłoszenie dotyczy:

a.wydłużenia terminu składania ofert do dnia 09 kwietnia

b. zmiany numeru zapytania 

c. zmiany punktacji przy kryteriach wyboru

 

Ogłoszenie zostało także zamieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

Za–cznik 1 – formularz ofertowy

Za–cznik 2 – o-wiadczenie o braku powi-za-

Za–cznik 3 – o-wiadczenie o zaanga-owaniu w innych projektach

Za–cznik 4 – lista trenerów (1)

Za–cznik 5 – o-wiadczenie o potencjale (2)

zapytanie ofertowe 02 POMOST 2015

 

 

logotyp-nowy

Dodaj komentarz