Aktualizacja ogłoszenia nr 01/POMOST/2015

Aktualizacja ogłoszenia nr 01/POMOST/2015

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, realizator projektu „Pomost na rynek pracy” aktualizuje treść  zapytania ofertowego nr 01/POMOST/2015 ogłoszonego w dniu 19 lutego br.

Aktualizacji uległa treść zapytania ofertowego w zakresie zmiany terminu składania ofert na 6 marca 2014 oraz zmiany kodu CPV zamówienia na 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Pozostałe zapisy dokumentów pozostają bez zmian.

Załączniki

zapytanie ofertowe 01 POMOST 2015

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 – oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach

Załącznik 4 – lista trenerów

Załącznik 5 – oświadczenie o potencjale

 

Projekt „Pomost na rynek pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logotyp bez napisu

Dodaj komentarz