Aktualizacja zapytania

Aktualizacja zapytania

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianą wprowadzoną do zapytania ofertowego nr 1/1.2.0/2012 na Przeprowadzenie badań ilościowo-jakościowych na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka w ramach projektu „Q pracy”.

Rozszerzeniu uległa część 4 zapytania ofertowego, która została poszerzona o zapisy dotyczące zakresu wykluczenia z udziału w postępowaniu ofertowym. Został również dodany załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Pozostałe zapisy zapytanie ofertowego oraz zawartość załączników pozostają bez zmian.
Wprowadzona zmiana nie wpływa na wyznaczony termin składania ofert, który upływa dnia 26 kwietnia 2012 roku o godz. 15:30.

Projekt „Q pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2JWP8R5TAZYO2SWG

Załączniki:

zaktualizowane zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – warunki badania
Załącznik nr 2 – wzór umowy z Wykonawcą
Załącznik nr 3 – wzór oferty pdf
Załącznik nr 3 – wzór oferty doc+nr+3+wz%C3%B3r+oferty
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań pdf
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań doc

Dodaj komentarz