Aktywność grupy APETYT

Aktywność grupy APETYT

W dniu 21 września 2011 r. grupa kateringowa APETYT , biorąca udział w projekcie „Aktywnym łatwiej” przygotowała obsługę kateringową konferencji pt. Pomosty ekonomii społecznej, zorganizowanej przez Miasto Gdańsk we współpracy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej.

To duże przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Grupa sprawnie poradziła sobie z obsługą 80 gości konferencji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

96S5UTMFVAFPCXDG  579ZP0L8CX8I0ZJ8  8ZB9X8D3DBQ0RK2B  2JWP8R5TAZYO2SWG

Dodaj komentarz