Aktywnym łatwiej – warsztaty

Aktywnym łatwiej – warsztaty

W ramach projektu „Aktywnym łatwiej” ruszyły warsztaty pracy z dzieckiem i młodzieżą trudną. W cyklu zajęć uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji działań wychowawczych w ramach pracy zawodowej. Warsztaty objemują m.in. – podstawy psychologii i pedagogiki dzieci i młodzieży, metodologię pracy, wprowadzenie do narzędzi terapii zajęciowej, budowę i wdrażanie programów edukacyjnych. Cykl przygotowuje uczestników do podejmowania pracy zawodowej w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2JWP8R5TAZYO2SWG

Dodaj komentarz