CEAL – ekonomia w ngo

CEAL – ekonomia w ngo

Rozpędu nabrał już nasz kolejny projekt. „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń”, to projekt realizowany przez GFIS w partnerstwie z Ashton Community Trust z Belfastu oraz Discover Children’s Centre z Londynu.

Dzięki działaniom projektowym wsparcie uzyskuje 30 przedstawicieli i przedstawicielek z 10 organizacji pozarządowych, z terenu miasta Gdańska. Realizacja projektu przypada na okres od 01 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Dobre kontynuacje…
Projekt jest kontynuacją działań zapoczątkowanych przez GFIS w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych (tutaj więcej o sieci: https://www.gfis.pl/index.php/gdanska_siec_partnerstw_lokalnych).

Bazując na wypracowanym modelu działań lokalnych, skupiamy się tym razem na rozwoju kompetencji – szczególnie tych z obszaru ekonomii społecznej (a tu o przedsiębiorczości społecznej: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225) osób podejmujących działania.

Dobre, brytyjskie praktyki ekonomii społecznej
Przedsiębiorczość społeczna jest odpowiedzią dla organizacji pozarządowych poszukujących drogi rozwoju ekonomicznego samej organizacji, jak i społeczności lokalnej. W drodze tej wykorzystamy dobre praktyki brytyjskie, które osoby uczestniczące w projekcie będą mogły poznać uczestnicząc w wizytach studyjnych w Belfaście i Londynie, 7 – dniowych stażach w czołowych ngo w Wielkiej Brytanii, spotkaniach z zagranicznymi ekspertami.

Dobry menadżer i dobra menadżerka w ngo
Przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji zaangażowanych w projekt stworzymy także możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności biznesowych poprzez udział w kursie ?Menadżer Przedsiębiorczości Społecznej?.

Dobra przestrzeń
Do kompletu potrzebna jest jeszcze szeroko pojęta przestrzeń do działania w mieście. Taką przestrzeń także będziemy tworzyć. Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu Centrum Edukacji i Animacji lokalnej (CEAL) oraz rekomendacji do jego wdrożenia i dalszego rozwoju w dzielnicach Gdańska. Dokona tego grupa partnerska zawiązana wśród osób uczestniczących w projekcie, które na bieżąco będą wymieniać się doświadczeniami i budować dobre rozwiązania dla Gdańska.

Projekt realizowany jest dzięki środkom uzyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8XVJKIUSJXDSCEML     12M644EKBD9R3S6G

Dodaj komentarz