CEAL – seminarium

CEAL – seminarium

CEAL – seminarium
Od czerwca 2010 nasza Fundacja realizuje, ukierunkowany na wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, projekt „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń”.

Jednym z działań projektu jest praca grupy działaczy i działaczek z organizacji pozarządowych, nad modelem Domu Sąsiedzkiego, jako polskiej formuły centrum społecznościowego – przestrzeni dla działania aktywnej społeczności lokalnej.

W ramach prac nad modelem, w dniach 11 – 12.04.2011, zorganizowano seminarium z gośćmi – ekspertami z Irlandii Północnej: p. Katarzyną Pagel i p. Rainerem Pagel. Seminarium obejmowało – wykłady gości na temat funkcjonowania systemu centrów społecznościowych w Belfaście i przełożenia rozwiązań na warunki polskie, prezentację dotychczasowych działań projektowych oraz praktyczną pracę warsztatową nad modelem Domu Sąsiedzkiego.

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom, a przede wszystkim naszym gościom dziękujemy za wspólną pracę.

Szerzej o projekcie CEAL przeczytać można na naszej stronie oraz w Pomorskiej Bazie Projektów PO KL.

2JWP8R5TAZYO2SWG

Projekt realizowany jest dzięki środkom uzyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz