Dla sponsorów i darczyńców

Nasza Fundacja realizuje liczne projekty społeczne. Dysponujemy zespołem profesjonalistów, bazą kontaktów i doświadczeniem. Nasza praca nie byłaby jednak możliwa bez nieocenionego zaangażowania sponsorów i darczyńców. Opierając się o partnerską współpracę przekraczamy granice zmian niemożliwych do osiągnięcia w pojedynkę.

Do współpracy zapraszamy firmy, organizacje i osoby indywidualne, które chcą wesprzeć finansowo i rzeczowo działania Fundacji .

Sponsorom i darczyńcom oferujemy:

– zaangażowanie w wartościowe projekty, będące źródłem pozytywnej zmiany społecznej.

– współpracę w ramach programu budowanego z dbałością o interes partnera.

– organizację wydarzeń z elementami promocyjnymi w społeczności lokalnej i w przestrzeni Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań”.

– promocję i informację o współpracy na stronie internetowej, profilu Facebook, w siedzibie Fundacji oraz podczas zewnętrznych wydarzeń.

– dokumentację współpracy – formalne podziękowania.

 

Chcemy podkreślić, że niezwykle istotne jest dla nas, by informacja i promocja o współpracy prowadzona była z zachowaniem prawa do prywatności i ochrony wizerunku naszych podopiecznych. 


Kontakt:
Biuro Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

telefon: (+48) 58 304 99 56 ,  fax (+48) 58 304 99 56 wew. 6

biuro@gfis.pl