Fundusz stypendialny

Fundusz stypendialny

Stypendium Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej ufundowane przez Pawła Adamowicza

Fundusz stypendialny został utworzony w 2012 roku i zasilany jest darowiznami od osób indywidualnych.

Środki z Funduszu stypendialnego przeznaczane są na stypendia dla młodzieży, osiągającej dobre wyniki w nauce, pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu miasta Gdańska.

Fundusz stypendialny oferuje:

 • Stypendium dla gimnazjalisty w wysokości 140 zł brutto miesięcznie w okresie od października do czerwca.
 • Stypendium dla studentów w wysokości 388 zł brutto miesięcznie w okresie od października do czerwca.

  O stypendia mogą ubiegać się gimnazjaliści i studenci gdańskich szkół i uczelni wyższych.

  Wnioski o stypendia na rok akademicki należy składać do 21 września 2012 roku do godz. 15.00 drogą pocztową bądź osobiście na adres siedziby Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk.

  Regulamin Funduszu stypendialnego oraz formularze i oświadczenia dla kandydatów do pobrania poniżej.

  22U3I98B6A8OFWAZ

  Załączniki:

  Regulamin Funduszu stypendialnego
  Formularz dla gimnazjalisty
  Formularz dla studenta
  Deklaracja kandydata
  Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata

Dodaj komentarz