Gdańska Sieć Partnerstw

Gdańska Sieć Partnerstw

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w porozumieniu z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Gdańsku i Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych zaprasza lokalnie działające organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w projekcie „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych z terenu miasta Gdańska,
a w szczególności z dzielnic Dolnego Miasta, Letniewa, Orunii, Stogów, Wrzeszcza, Ujeściska oraz Moreny. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 5 organizacji inicjujących działania na rzecz rozwoju lokalnego w obszarze wskazanych dzielnic. Wyłonione organizacje będą pełnić w projekcie funkcje liderów zawiązywanych lub już funkcjonujących partnerstw. Otrzymają m.in. wsparcie w postaci środków na zatrudnienie tzw. „Asystentów Partnerstw”.

Organizacje biorące udział w projekcie, poprzez nawiązywanie kontaktów z różnorodnymi lokalnymi podmiotami oraz uruchamianie oddolnych inicjatyw, będą dążyć do realizacji celu jakim jest uruchomienie mechanizmów rozwoju dialogu i współpracy na poziomie lokalnym. Zapraszamy organizacje zainteresowane zbudowaniem w naszym mieście Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych i promowaniem modelu partnerskiej międzysektorowej współpracy.

Zainteresowane udziałem w projekcie organizacje, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wraz
z wypełnionym kwestionariuszem do dnia 26 września 2008 roku, na podany adres mailowy: biuro@gfis.pl

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące projektu i jego realizacji można uzyskać pod numerem tel. 058 3049956 lub w siedzibie projektodawcy przy ul. Gościnnej 15 w Gdańsku Oruni.

12M644EKBD9R3S6G  4OPON74UI42J7B0W

Załączniki:

-kwestionariusz zgłoszenia

Dodaj komentarz