Goście i rynek pracy

Goście i rynek pracy

W ten weekend miała miejsce kolejna odsłona współpracy z firmą Alcatel- Lucent, wizyta gości z Bydgoszczy oraz z Warszawy.

Uzyskane w ramach grantu, z Fundacji Alcatel – Lucent, wsparcie finansowe pozwoliło GFIS na realizację projektu, ukierunkowanego na zwiększenie kwalifikacji i szans na rynku pracy, dziewcząt mieszkających w naszych Domach dla Dzieci.

Znalezienie pracy i usamodzielnienie jest wielkim problemem dla osób, które nie mają wsparcia rodziny. Często dochodzą do tego braki edukacyjne, związane z trudną drogą życiową.

Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Alcatel – Lucent, grupa 8 dziewcząt mieszkających w naszych Domach dla Dzieci uczestniczy w szkoleniach i kursach przygotowujących do podjęcia pracy. Są to m.in. szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta, trening interpersonalny, warsztaty komputerowe, zajęcia z języka angielskiego i drugiego, wybranego, języka obcego.

Obok oferty szkoleniowej dziewczęta wzięły udział w wycieczce promowej i zwiedzaniu Karlskrony oraz złożyły w czerwcu wizytę w firmie Alcatel – Lucent w Bydgoszczy.

W ten weekend miała miejsce miła rewizyta. Panie z bydgoskiego oraz warszawskiego oddziału Alcatel – Lucent zagościły w naszych progach. Dziewczęta uczestniczące w projekcie zaprezentowały swoje dotychczasowe dokonania. Był także czas na zwiedzanie trójmiasta i odwiedziny w dwóch z naszych Domów dla Dzieci.

A teraz czas do dalszej pracy.

84HNT7HVM98G2ILM  7XP7VSSRE2WBQDC7  3OQLGN4NZVDP5IDP 

Dodaj komentarz