Klub Wolontariusza

Klub Wolontariusza

Wolontariusze, współpracujący z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej dają bardzo dużo od siebie: dają swój czas, swoją wiedzę, doświadczenie, ciepło, miłość oraz szereg innych pozytywnych uczuć, dzielą się miłym słowem oraz udzielają wsparcia nie tylko dzieciom, ale i wychowawcom pracującym w Domu na Trakcie. Również i my chcemy dać Wolontariuszom coś od siebie.

W październiku 2008 roku ruszył projekt „Klub Wolontariusza – Inkubator Dobrych Działań i Szans” skierowany do stałej i niezawodnej grupy Wolontariuszy czynnie współpracujących z Fundacją. Projekt realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Działaniami projektowymi objęta została grupa 15 Wolontariuszy, w której skład wchodzą uczniowie szkół średnich oraz studenci.

Od października do grudnia 2008 roku realizowane są cykle szkoleń, przeznaczone dla Wolontariuszy:

1. „Z czym sobie radzę, z czym sobie nie radzę w mojej pracy wolontarystycznej?”- spotkania warsztatowe mające na celu wzajemną integrację Wolontariuszy działających w Domu dla Dzieci GFIS, pogłębienie umiejętności identyfikowania potrzeb dzieci oraz zwiększanie umiejętności rozumienia zachowań dzieci.

2. „O trudnej sztuce porozumiewania się-warsztaty z zakresu umiejętności komunikowania się”- spotkania warsztatowe mające na celu integrację zespołu Wolontariuszy GFIS, dostarczenie Wolontariuszom wiedzy na temat komunikacji, zwiększenie umiejętności porozumiewania się oraz doświadczenie siebie jako osoby w relacji z innymi.

3. „Warsztaty z zakresu pisania projektów”-spotkanie warsztatowe mające na celu przeszkolenie grupy Wolontariuszy GFIS w zakresie podstawowych zasad pisania projektów, w zakresie treści merytorycznej wniosku, konstruowania budżetu, umiejętności poruszania się wśród dokumentów programowych i wykorzystywania ich w trakcie pisania.

Część szkoleń już się odbyła, inne jeszcze przed nami, jednak już po kilku spotkaniach widać, jak duże zmiany zachodzą w sposobie myślenia i działania Wolontariuszy. Oby tak dalej! 🙂

8FJPAEEUYECV87IS 5DUH6MTUKGZJG6X4 8U8297UZ8LHOQLIF

Dodaj komentarz