Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Z radością informujemy, że w dniu 24 listopada Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej znalazła się pośród 11 sygnatariuszy Porozumienia dotyczącego tworzenia gdańskiego modułu „Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2015-2023. Porozumienie, które podpisał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wraz z organizacjami pozarządowymi, wiąże się z wspólnym działaniem w ramach rozwoju dzielnic Gdańska, koncentrującym się wokół obszarów integracji, aktywności obywatelskiej, tożsamości  lokalnej oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców. Pula środków przeznaczonych na realizację programów wsparcia wynosić ma ok. 15 mln zł, ze wsparcia może skorzystać ok. 1000 osób w tym minimalnie 250 uczestników uzyskać ma zatrudnienie. Wspólne prace na tym ważnym projektem rozpoczęły się już w listopadzie 2013 roku, następnie do stycznia 2015 roku, dzięki konsultacjom z radami dzielnic, lokalnymi organizacjami i przedsiębiorcami, wypracowywać będziemy kierunki efektywnego planu działań.

Więcej szczegółowych informacji pod  linkiem -> www.gdansk.pl

 

 

Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Autor zdjęcia : Bartłomiej Borowczak / www.gdansk.pl

Dodaj komentarz