Ogłoszenie o naborze opiekunów usamodzielniania

Ogłoszenie o naborze opiekunów usamodzielniania

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej ogłasza nabór 4 opiekunów usamodzielniania do pracy z wychowankami w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Fundację w Gdańsku i w Gdyni.

Wymagane kryteria:

a)      Minimum wykształcenie średnie

b)      Minimum roczne doświadczenie pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w szczególności z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych

c)       Dyspozycyjność czasowa do pracy w dni robocze popołudniami oraz w weekendy.

Ofertę cenową na wzorze stanowiącym załącznik do ogłoszenia wraz z cv należy złożyć osobiście w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku , drogą pocztową lub drogą mailową na adres mailowy m.gojlo-kaligowska@gfis.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2011 r.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Małgorzatą Gojło-Kaligowską pod nr tel. 501 596 853, adres e-mail: m.gojlo-kaligowska@gfis.pl

Wzór oferty cenowej do pobrania – wzor oferty

 Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Pierwsza Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotyp nowy

 

 

 

Dodaj komentarz