Pierwsze mieszkanki „Zamieszkaj u siebie”.

Pierwsze mieszkanki „Zamieszkaj u siebie”.

Zarząd Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej zakwalifikował dwie osoby do uczestnictwa w pilotażowym programie „Zamieszkaj u siebie”. Gratulujemy Ani oraz Marioli, które zaprezentowały wizję własnej przyszłości oraz swoim dotychczasowym działaniem udowodniły gotowość pracy i dalszego rozwoju zawodowego. Przesłanie programu mieszkań wspieranych dla wychowanków pieczy zastępczej „Pracuj – Zamieszkaj – Zbuduj Swoją Przyszłość” określa kierunek udzielanego wsparcia. Angażujemy młodzież startującą w życie na własny rachunek w odpowiedzialne kreowanie własnej przyszłości. Przed uczestniczkami nowe życiowe wyzwania. Pierwszy krok to procedury administracyjne i przygotowanie inwestycji polegającej na wykonaniu gruntownego remontu. Remonty mieszkań przed nami.

remont

banner z gfis

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.