Porozumienie o Współpracy

Porozumienie o Współpracy

W dniu 27 kwietnia w trakcie konferencji „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych.
Od integracji społecznej i animacji lokalnej do aktywności obywatelskiej” nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o Ponadlokalnej Współpracy Partnerskiej. Jego celem jest tworzenie płaszczyzny współpracy lokalnej i ponadlokalnej oraz rozwój dialogu i wymiana doświadczeń między partnerami w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw.

Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych to platforma współpracy Urzędu Miasta Gdańska z gdańskimi organizacjami pozarządowymi. Ma ona na celu wspólne działanie na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej, budowania tożsamości lokalnej oraz rozwoju mechanizmów dialogu społecznego. W ramach sieci organizacje poprzez swoje zintegrowane działania utrwalają a także rozwijają współpracę pomiędzy samorządem lokalnym, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi.

Uroczyste odpisanie porozumienia z udziałem Prezydenta Pawła Adamowicza, stanowiło zwieńczenie współpracy Urzędu Miasta Gdańska z 11 organizacjami pozarządowymi z terenu miasta Gdańska tworzącymi Gdańską Sieć Partnerstw Lokalnych a jednocześnie otwarcie nowego etapu rozwoju Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych.

Sygnatariuszami porozumienia są: Gmina Miasta Gdańsk, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia”, Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków, Stowarzyszenie „Kultura Miejska”, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum”, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Św. Ojca Pio, Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy, Stowarzyszenie „Nowy Port Sztuki”, Stowarzyszenie „Stara Oliwa”, Fundacja „Sprawni inaczej”.

Działania dzielnic: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia”, Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków, Stowarzyszenie „Kultura Miejska”, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum”, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Św. Ojca Pio, Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy, Stowarzyszenie „Nowy Port Sztuki”, Stowarzyszenie „Stara Oliwa”, Fundacja „Sprawni inaczej” na rzecz rozwoju Gdańskiej Sieci Partnerstw częściowo zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3E83C9CROCM9XX0X 12M644EKBD9R3S6G 8OFBDEDNIKOVQWKE 8XVJKIUSJXDSCEML6WS9PV0D0ZCKJ8QD 6S2BQKJNM8984VID

Załączniki:
– Porozumienie o ponadlokalnej współpracy partnerskiej

Dodaj komentarz