Potrzebne wsparcie mieszkaniowe – analizujemy losy naszych wychowanków.

Potrzebne wsparcie mieszkaniowe – analizujemy losy naszych wychowanków.

„Zamieszkaj u siebie” to projekt, w którym pracujemy nad zbudowaniem w Gdańsku programu mieszkalnictwa wspieranego. Nasze podstawowe założenia pracy nad programem to to adekwatność do potrzeb i indywidualne podejście. Od 2007r Domy dla dzieci GFIS opuściło 51 młodych osób w wieku od 18 do 23 lat. Śledząc losy naszych byłych mieszkańców Domów dla Dzieci w Gdańsku i Gdyni przeprowadziliśmy pogłębioną analizę ich sytuacji materialnej i psychospołecznej. Wspólnie z kadrą i młodzieżą ocenialiśmy zagrożenia i napotykane w ich codziennym życiu trudności. W ten sposób określiliśmy potrzeby, z których na   pierwszy plan wysuwa się potrzeba bezpieczeństwa, a w nim bezpieczeństwo mieszkaniowe. Zdecydowana większość, 30-u byłych mieszkańców Domów dla Dzieci GFIS z grupy 51 osób wynajmuje mieszkania na komercyjnym rynku najmu mieszkań prywatnych. Pozostałe 8 osób mieszka z rodzina biologiczną, tyle samo z rodzina partnera/ki, tylko 3 osoby zamieszkały w mieszkaniu komunalnym. Wysokie koszty, szara strefa najmu działa destabilizująco na osiągnięcie bezpieczeństwa psychicznego. System mieszkań wspieranych ma szanse uzupełnić lukę w systemie usamodzielniania i zbudować lokalny system bezpiecznego najmu, który odpowiada na realne i zgłoszone potrzeby młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze.

3ERG8PURL59AAESC

banner z gfis

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.