Praca zespołu Gdańskiego Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego zainaugurowana.

Praca zespołu Gdańskiego Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego zainaugurowana.

17 września 2015r odbyła się konferencja, której organizatorem był Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W ten sposób zainaugurowano pracę zespołu do spraw Gdańskiego Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego. Na spotkaniu Prezydent Paweł Adamowicz zadeklarował przeznaczenie sześciu całkowicie nowych mieszkań komunalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program mieszkań wspieranych dla wychowanków pieczy zastępczej to jeden z priorytetów Gdańskiego modelu. Więcej o spotkaniu na stronie http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,39757.html

 

image015

gdansk logo

 

 

banner z gfis

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG