Pracujemy nad informatorem „Zamieszkaj u siebie”.

Pracujemy nad informatorem „Zamieszkaj u siebie”.

W pięcioosobowym zespole GFIS pracujemy nad regulacjami prawnymi oraz opisem programu mieszkalnictwa wspieranego. Przygotowane dokumenty z informacjami jak skorzystać z programu, opis rekrutacji uczestników, zasady użytkowania mieszkań, opis czynności administracyjnych, wzory porozumień, to tylko niektóre z dokumentów wypracowanych w czerwcu, które znajda się w informatorze „Zamieszkaj u siebie”. Do końca roku zespół przygotuje publikację w formie praktycznego poradnika, z którego korzystać będą usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej oraz kadra pedagogiczna placówek opiekuńczo – wychowawczych.

banner z gfis

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.