Program mieszkalnictwa wspieranego nie tylko dla wychowanków pieczy zastępczej.

Program mieszkalnictwa wspieranego nie tylko dla wychowanków pieczy zastępczej.

3 lipca 2015r na zaproszenie Zastępcy Prezydenta ds. polityki społecznej w Urzędzie Miasta Gdańska miało miejsce spotkanie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych realizujących działania w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego. Podczas spotkania zaprezentowane zostały programy wsparcia mieszkaniowego dla różnych grup osób wykluczonych społecznie realizowane przez organizacje pozarządowe w Gdańsku. Wśród nich programy skierowane do osób niepełnosprawnych, seniorów, osób w kryzysie oraz osób bezdomnych. Wsparcie mieszkaniowe dedykowane wychowankom pieczy zastępczej realizowane jest wyłącznie w ramach mieszkań chronionych. GFIS podczas spotkania przedstawiła wypracowane założenia programu „Zamieszkaj u siebie”. Na uwagę zasługuje fakt, że bolączką wszystkich przedstawionych programów jest tymczasowość i brak oferty po zakończonym, często krótkookresowym wsparciu. Przez uczestników spotkania podkreślona została konieczność prześledzenia całego procesu wsparcia dedykowanego osobom potrzebującym wsparcia tak aby udzielane wsparcie nie kończyło się „w połowie drogi” . Wydział Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku we wrześniu 2015r zainauguruje prace nad Gdańskim Modelem Mieszkalnictwa wspieranego z udziałem organizacji pozarządowych.

image005

Spotkanie w UM 3.07.2015

image003

Spotkanie w UM 3.07.2015

 

banner z gfis

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.