Projekt partnerski rozpoczęty

Projekt partnerski rozpoczęty

W dniu 3 października 2008 roku umowa o Partnerskiej Współpracy Wrzeszcza, Oruni, Stogów została podpisana! Dla GFIS jest to ważne wydarzenie. Została stworzona przestrzeń do wymiany najlepszych doświadczeń, informacji oraz płaszczyzna wspólnej nauki. A jest się czego nawzajem od siebie uczyć. Każdy z partnerów w czasie dotychczasowej własnej pracy w dzielnicach wypracował skuteczny model działania na rzecz rozwoju lokalnego. Dziękujemy za zaufanie, przed nami czas satysfakcjonującej, inspirującej pracy w ramach projektu finansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych”, w którym GFIS pełni rolę lidera.

Stowarzyszenie Kultura Miejska jest inicjatorem nieformalnej sieci współpracy wrzeszczańskich organizacji obywatelskich i środowiskowych, szkół, instytucji kultury, pomocy społecznej oraz oddolnych grup pasjonatów i aktywistów z Wrzeszcza. Od nich będziemy się uczyć jak budować portale dzielnicowe, jak organizować prace Redakcji Obywatelskich. Inspiracją dla nas będzie działający Portal www.info.wrzeszcz.

Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków jest inicjatorem pracy metodą „Zespołu interdyscyplinarnego”. W dzielnicy Gdańsk Stogi od ponad 10 lat pracuje i rozwija swoją działalność zespół niosący komplementarną pomoc mieszkańcom tej dzielnicy. Na Stogach Zespół Interdyscyplinarny tworzą: dyrektorzy, pedagog szkolny, pedagodzy terapeuci, koordynator świetlicy SP nr 11, dyrektor i pedagog szkolny Gimnazjum nr 11, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6, koordynator i pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 MOPS, komendant i funkcjonariusz policji Komisariatu Policji nr VII, kierownik Referatu Profilaktykii Straży Miejskiej, kuratorzy Sądu Rejonowego w Gdańsku, Gdańsk Południe. Koordynatorem Zespołu jest Pani Elżbieta Gerlecka – Koordynator Świetlic przy SP nr 11, Prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ORUNIA działa w dzielnicy od dziesięciu lat. Organizacja ta jest platformą współpracy i porozumienia zlokalizowanych w tej dzielnicy szkół, przedszkoli, organizacji społecznych, kościołów, instytucji kultury i pomocy społecznej a także policji, straży pożarnej oraz mieszkańców, którzy przejmują się losami dzielnicy. Stowarzyszenie nie chce stać obojętnie, woli wziąć sprawy w swoje ręce i wspólnie z mieszkańcami stanowić o sprawach ważnych dla jakości życia w dzielnicy. SIL Orunia będzie się z nami dzielić swoimi doświadczeniami w budowaniu Partnerstw i grup obywatelskich.

12M644EKBD9R3S6G  5NJBTPDSP8XEJVBB

Dodaj komentarz