Projekt „Pomorskie dzieciom”

Projekt „Pomorskie dzieciom”

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej objęła dodatkowym wsparciem grupę 84 podopiecznych oraz kadrę pedagogiczną z 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Fundację w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”.

W dniu 06 sierpnia 2021 r. Zarząd Fundacji podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie grantu w łącznej kwocie 786100 zł. Celem grantu jest złagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  Grant realizowany będzie do 28.02.2022 r.

Dzięki dofinansowaniu grantu ze środków Unii Europejskiej pozyskaliśmy możliwość zakupu busa transportowego obsługującego 6 naszych placówek, doposażenie ich w sprzęt do nauki zdalnej oraz zakup dodatkowych środków ochrony. Ponadto nasi podopieczni zostają objęci wsparciem psychoterapeutycznym, psychiatrycznym oraz edukacyjnym. W ramach grantu zadbaliśmy również o kadrę pedagogiczną naszych placówek, zapewniając dodatkową superwizję pracy oraz dodatki za wzmożoną pracę w warunkach pandemii COVID-19.

Projekt „Pomorskie dzieciom”, realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet programu wynosi 860 483,95 zł, w tym 812 679,29 zł to środki europejskie, a 47 804,66 zł pochodzi budżetu państwa.

plakat_EFS_poziom_A3 Pomorskie dzieciom (1)