Rada Osiedla – kolejny krok

Rada Osiedla – kolejny krok

Od kliku miesięcy, w prowadzonej przez naszą Fundację, Gościnnej Przystani – Domu Sąsiedzkim zbierają się mieszkanki i mieszkańcy dzielnicy „Orunia, Św. Wojciech, Lipce”, którym dobro dzielnicy leży na sercu. Z grupy aktywistów wyłoniła się grupa inicjatywna zmierzająca do utworzenia rady osiedla.

Przedstawiciele i przedstawicielki grupy inicjatywnej złożyli dzisiaj do gdańskiego Urzędu wniosek (wraz z 1491 podpisami mieszkańców) o jej powołanie. Z siedmiu grup inicjatywnych, które starają się o powołanie swojej rady osiedla, oruniacy złożyli wniosek i podpisy jako pierwsi.

Więcej o akcji na portalu MojaOrunia.pl: http://mojaorunia.pl/index.php?option=com_orunia&Itemid=24&task=artykul&id=1310.6ADX5B2BEJORL9AD  7KB9KYPU75C7C9VZ
foto: P. Olejarczyk, zdjęcie dzięki uprzejmości portalu MojaOrunia.pl

Dodaj komentarz