"Razem w lepsze jutro"

"Razem w lepsze jutro"

1 czerwca br. ruszyliśmy z realizacją projektu „Razem w lepsze jutro” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2011 r.
Projekt ma na celu zabezpieczenie społeczne oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych 64 wychowanków Domów dla Dzieci GFIS.
W ramach projektu zostanie zrekrutowana grupa 10 wolontariuszy, która weźmie udział w warsztatach, dzięki którym będa mogli zwiększyć swoje kompetencje w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.Ich zadaniem będzie pomoc wychowankom w zajęciach edukacyjnych, w wyjściach i wyjazdach oraz innych organizowanych w ramach projektu aktywnościach.
Dzieci otrzymają również wsparcie w postaci zajęć z języków obcych oraz przedmiotów ścisłych. Projekt zakłada również zorganizowanie dwóch wyjazdów krajoznawczych- letniego i zimowego, włączając zaangażowanie i zainteresowania dzieci w przygotowaniu programów wycieczek. W całym okresie realizacji projektu wychowankowie będą mieli możliwość korzystania z wyjść do instytucji kulturalnych oraz obiektów sportowych.
Kolejną inicjatywą projektu będzie zapewnienie kadrze pedagogicznej pracującej w Domach dla Dzieci GFIS cyklu zewnętrznej superwizji pracy, która ma na celu podniesienie i wzmocnienie ich kompetencji.

O działaniach i aktywnościach podejmowanych w ramach realizacji projektu będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.

4BYZDQHRTJQPEB5J

Dodaj komentarz