Regulacje prawne.

Regulacje prawne.

Uchwałą Rady Miasta z 27 sierpnia 2015 Nr XIII/348/15 zmieniona została uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe. Prezydentowi Miasta Gdańska, w myśl art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, przywrócono kompetencję gospodarowania mieniem komunalnym. Dotychczasowe upoważnienie do określania zasad użyczania nieruchomości dla Rady Miasta Gdańska ograniczało kompetencje Prezydenta Miasta oraz wydłużało procedurę administracyjną najmu lokali, w tym na cele programów społecznych. Sierpniowa uchwała to dobry kierunek zmian.

banner z gfis

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.