Rekrutacja rozpoczęta…

Rekrutacja rozpoczęta…

Z początkiem listopada rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu „Inkubator dobrych działań i szans – kompleksowy program wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie weźmie udział grupa wychowanków, zamieszkujących dwa Domy dla Dzieci, prowadzone przez GFIS a także najbliżsi członkowie ich rodzin. W ciągu 13 miesięcy trwania projektu wychowankowie zwiększą swoje umiejętności dzięki udziałowi w kursie komputerowym, w kursie prawa jazdy, jak również w zajęciach z języka angielskiego. Natomiast doradca zawodowy pomoże im w sprecyzowaniu ich dalszej ścieżki zawodowej. Poza nauką znajdzie się również i czas i miejsce na trochę rozrywki i kultury. Wychowankowie będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć sportowych i kulturalnych, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Także pracownicy Domów dla Dzieci jak również zainteresowana kadra pedagogiczna z innych placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu miasta Gdańska będzie mogła wziąć udział w zorganizowanych w ramach projektu szkoleniach i warsztatach. Poprzez szkolenia i warsztaty wyposażymy naszą kadrę w specjalistyczną wiedzę na temat różnorodnych aspektów pracy z dziećmi i młodzieżą jak również z rodziną wychowanków.

W związku z tym, że przewidujemy możliwość udziału w projekcie pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu miasta Gdańska, wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur osobiście w biurze Fundacji (ul. Gościnna 15, 80-032 Gdańsk) lub drogą elektroniczną na adres mailowy biura: biuro@gfis.pl. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01 grudnia 2008 r. Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać pod nr telefonu: (058) 3049956.

12M644EKBD9R3S6G    5NJBTPDSP8XEJVBB

Dodaj komentarz