Rozpoczęcie testowania modelu pracy wychowawczej

Rozpoczęcie testowania modelu pracy wychowawczej

W ramach realizacji Etapu 2 projektu „Q pracy!” do udziału w testowaniu modelu pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę  zrekrutowano 20 wychowawców z 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych biorących udział w projekcie. Kryteria rekrutacji stanowiły: uzyskanie min. 80% z testu wiedzy, posiadanie pod opieką wychowanka powyżej 15 r.ż.; doświadczenie w edukacji innych osób oraz motywacja do udziału w testowaniu modelu pracy. Do udziału w testowaniu zrekrutowano także 20 wychowanków (10K, 10M). Kryteriami
rekrutacji były: wiek powyżej 15 lat, pozostawianie pod opieką wychowawcy zrekrutowanego do udziału w testowaniu oraz poziom edukacji.

Rozpoczęto testowanie modelu pracy wychowawczej w 20 parach: wychowawca mentor-wychowanek. W ramach testowania opracowane zostaną dokumenty tj.: analiza mocnych stron i potrzeb dziecka, krótko i długoterminowe plany pracy z dzieckiem, Indywidualne Plany Pomocy dziecku poszerzone o obszar aktywizacji zawodowej.

 

Projekt „Q pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

logotyp bez napisu

 

Dodaj komentarz