Rzeczpospolita lokalna

Rzeczpospolita lokalna

Zapraszamy – w imieniu Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – do udziału w wydarzeniu „Rzeczpospolita lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów”. Wydarzenie pod honorowy
m patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbędzie się 19-20 września 2012 r. w Warszawie.

Kilkuset najbardziej aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnych z całej Polski spotka się, by wspólnie szukać najlepszych rozwiązań, które pozytywnie zmienią ich społeczności w perspektywie roku 2020.

Wyjątkowość wydarzenia polega na oddaniu inicjatywy środowiskom lokalnym. Podczas zaplanowanych spotkań i warsztatów organizatorzy zapewnią równy dostęp do głosu wszystkim uczestnikom debaty. Jej celem będzie efektywne poszukiwanie konkretnych rozwiązań dla zdefiniowanych problemów w obszarach takich jak m.in: integracja społeczna, edukacja, działalność organizacji społecznych, bariery i perspektywy rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym oraz ekonomia społeczna.

http://www.rzeczpospolitalokalna.roefs.pl/

Dodaj komentarz