Seminarium upowszechniające w ramach projektu "Q pracy!"

Seminarium upowszechniające w ramach projektu "Q pracy!"

W ramach realizacji projektu „Q pracy!” w dniu 25 stycznia 2013r.odbyło się drugie seminarium upowszechniające wstępną wersję produktu finalnego.  W seminarium udział wzięło 20 przedstawicieli instytucji publicznych. Podczas seminarium kierownik projektu – Marianna Sitek-Wróblewska przedstawiła założenia modelu pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę. Eksperci z Grupy Roboczej przedstawili treści zawarte w poszczególnych katalogach zaleceń modelu. Koordynator merytoryczny dokonał prezentacji wypracowanego Profilera Zawodowego stanowiącego narzędzie budzenia świadomości nt. roli edukacji zawodowej oraz wpływu na swoją przyszłość zawodową.

Profiler Zawodowy- założenia

Wstępna wersja produktu finalnego

 

IMG_0562

 

Projekt „Q pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logotyp kolor

 

Dodaj komentarz