Słoneczniki na Gościnnej

Słoneczniki na Gościnnej

Od kilku miesięcy przedstawiciele społeczności oruńskiej i lokalnych instytucji, gromadzących się wokół „Gościnnej Przystani” Domu Sąsiedzkiego, pracuje nad organizacją wiosennego happeningu.

13.05.2011 miało miejsce 5 już spotkanie robocze zespołu podczas, którego – przy współpracy z architektkami z Politechniki Gdańskiej – ustalano szczegóły przygotowania pola słoneczników, na skwerku przy ul. Gościnnej. Prace ogrodnicze poprzedzone będą warsztatami dla dzieci i młodzieży z Oruni oraz zajęciami ze studentami architektury.

O wydarzeniu będziemy jeszcze informować, ale już teraz zapraszamy na Orunię 21 maja
  6UOEMEL8SMRQ6ZJG  7DDJKICGMJ5EV083  56E7N8ZF8QTA503J  38MFLSAJD837Y7HU 

22U3I98B6A8OFWAZ  2LQBL9VYFMX63A2A  3HZJMVD2HOK8LNYZ 

Dodaj komentarz