Spotkanie informacyjne w ramach projektu "Q pracy!"

Spotkanie informacyjne w ramach projektu "Q pracy!"

W dniu 24 maja 2013r. w siedzibie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Podczas spotkania kierownik projektu- Marianna Sitek-Wróblewska dokonała szczegółowej prezentacji projektu wskazując na jego cele, źródło finansowania oraz działania w poszczególnych etapach realizacji projektu, w tym działania upowszechniające i włączające. Szczególnej uwadze poddane zostały wyniki badania nt. sytuacji psychospołecznej i materialnej wychowanków POW przeprowadzonego w I fazie realizacji projektu.

W trakcie spotkania omówiono: harmonogram szkoleń w ramach etapu przygotowawczego do testowania produktu finalnego; zasady rekrutacji 20 wychowawców i 20 wychowanków do udziału w testowaniu; zakres poszczególnych zadań i obowiązków wychowawców i wychowanków zrekrutowanych do udziału w testowaniu; zakres monitoringu wewnętrznego prowadzonego przez cały okres testowania produktu finalnego przez zespół zarządzający projektem oraz pozostałe kwestie formalne związane z realizacją projektu.

IMG_0644

 

Projekt „Q pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logotyp kolor

Dodaj komentarz