Trening pracy w redakcji

Trening pracy w redakcji

W ramach projektu „Aktywnym łatwiej” uczestnicy wzięli udział w warsztatach z dziennikarstwa obywatelskiego. Kontynuację cyklu stanowi trening pracy w redakcji obywatelskiej. Uczestnicy zaangażowani są w przygotowywanie materiałów i towarzyszą w pracy zespołowi redakcyjnemu.
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas warsztatów przekuwane są w praktyczne doświadczenie zawodowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

89JHWI4A2XBT52NC  2JWP8R5TAZYO2SWG

Dodaj komentarz