U Rzecznika Praw Dziecka

U Rzecznika Praw Dziecka

W dniu 9 lipca br. odbyliśmy spotkanie z Markiem Michalakiem- Rzecznikiem Praw Dziecka. W spotkaniu wzięły także udział Poseł Magdalena Kochan – Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Katarzyna Napiórkowska – Naczelnik w Wydziale Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji Departamentu Polityki Rodzinnej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Celem spotkania była prezentacja wyników badania nt. sytuacji psychospołecznej i materialnej wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypracowanego modelu pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek. Przeprowadzenie badania oraz opracowanie modelu odbyło się w ramach realizowanego przez Fundację innowacyjno-testującego projektu „Q pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Materiały ze spotkania dotyczące wyników badania oraz modelu znajdują się w załączeniu.

Realizacja projektu „Q pracy!” została objęta przez Rzecznika Praw Dziecka honorowym patronatem.

Link do informacji o spotkaniu na stronie Biura Rzecznika Praw Dziecka: http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2469

2JWP8R5TAZYO2SWG

Załączniki:

Materiał o modelu pracy
Wyniki z badania

Dodaj komentarz